విదేశీ కేసులు

  • Oversea Cases

    ఓవర్సీ కేసులు

    ఇండోనేషియా ఎగుమతి , 88 సెట్స్ 100 కిలోవాట్. ఎగుమతి రష్యన్ , 3 సెట్లు 2000KW. ఎగుమతి ఫిలిప్పీన్స్ , 2 మొబైల్ ట్రైలర్ 600KW సెట్ చేస్తుంది. ఇండోనేషియా , 33 సెట్ 200KW. ఇండోనేషియా Jak జకార్తా 13 యొక్క పవర్ ప్లాంట్ 1500KW సెట్ చేస్తుంది. దక్షిణాఫ్రికా 11 సెట్స్ స్లింట్ టైప్ 250 కిలోవాట్ కమ్మిన్స్ జెన్‌సెట్. పాపువా న్యూ గినియా , 10 సెట్లు ...
    ఇంకా చదవండి