ຄະດີຕ່າງປະເທດ

  • Oversea Cases

    ຄະດີຕ່າງປະເທດ

    ສົ່ງອອກອິນໂດເນເຊຍ, 88 ຊຸດ 100KW. ສົ່ງອອກຊຸດລັດເຊຍ, 3 ຊຸດ 2000KW. ສົ່ງອອກປະເທດຟີລິບປິນ, 2 ຊຸດລົດພ່ວງມືຖື 600KW. ອິນໂດເນເຊຍ, 33 ຊຸດ 200KW. ອິນໂດນີເຊຍ plant ໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານຂອງຈາກາຕາ 13 ຊຸດ 1500KW. ອາຟຣິກາໃຕ້ 11 ຊຸດຊະນິດອ່ອນໆ 250KW Cummins genset. Papua New Guinea, 10 ຊຸດ s ...
    ອ່ານ​ຕື່ມ