• head_banner_01

مجموعه ژنراتور بیوگاز KT

  • KT Biogas Generator set

    مجموعه ژنراتور بیوگاز KT

    شرایط مورد نیاز برای بیوگاز: (1) محتوای متان نباید کمتر از 55٪ باشد. (2) دمای بیوگاز باید بین 0-601D باشد. (3) هیچ ناخالصی نباید در گاز باشد. آب موجود در گاز باید کمتر از 20 گرم در Nm3 باشد. (4) مقدار گرما باید حداقل 5500kcal / m3 باشد ، اگر کمتر از این مقدار باشد ، قدرت موتور کاهش می یابد. (5) فشار گاز باید 3-1 OOKPa باشد ، اگر فشار کمتر از 3KPa باشد ، فن تقویت کننده لازم است. (6) گاز باید کم آب و گوگرد زدایی شود. اطمینان حاصل کنید که هفتم ...