• head_banner_01

ኪቲ ሚትሱቢሺ ተከታታይ ናፍጣ ጀነሬተር

  • KT-Mitsubishi Series Diesel Generator

    KT-Mitsubishi Series ናፍጣ ጀነሬተር

    ሚትሱቢሺ ናፍጣ ጄኔሬተር ፣ ሚትሱቢሺ ጄኔሬተር ስብስብ ፣ ሚትሱቢሺ ገንሰት ፣ 600 ኪቫ ሚትሱቢሺ ጄኔሬተር ፣ 700 ኪቫ ሚትሱቢሺ ጄኔሬተር ፣ 800 ኪቫ ሚትሱቢሺ ጄኔሬተር ፣ 900 ኪቫ ሚትሱቢሺ ጀነሬተር ፣ 1000 ኪቫ ሚትሱቢሺ ጄኔሬተር ፣ 1250 ኪባ ሚትሱቢሺ ጄኔሬተር ፣ ሚትሱቢሺ የኃይል ማመንጫ ፣ ሚትሱቢሺ ጄኔሬተር ክፍሎች ፣ ክፍት ዓይነት ሚቲሱቢ ጄኔሬተር ፣ ሚትሱቢሺ የኃይል ጣቢያ