• head_banner_01

ແຜງຄວບຄຸມ

  • Control Panel

    ແຜງຄວບຄຸມ

    DSE 3110 Comap MRS11 Comap MRS16 Comap interface interface interface dse 5220 HMC9000A DSE 8610 DSE 5510 DSE702 DSE7120 HGM6320D IC-NT Original Harson SMARTGEN HGM6120 Comap AMF20 -2 GU620A-2 ມາດຕະຖານການຕັ້ງຄ່າ●ການຕັ້ງຄ່າແບບດຽວຫຼືກັບເຄື່ອງຄວບຄຸມການ ທຳ ງານຂອງ ATS ●ໃຊ້ UL ເລື່ອນ, 50 / 60Hz ດີ, DC12 / 24V ມີທາງເລືອກ stop ຢຸດສຸກເສີນ: ຕົວປ່ຽນໂດຍອັດຕະໂນມັດ / ອັດຕະໂນມັດ●ການຕັ້ງຄ່າການຕັ້ງຄ່າວົງຈອນປ້ອງກັນທີ່ເພີ່ມຂື້ນ●ການປ້ອງກັນແລະຕິດຕາມອຸນຫະພູມຂອງນໍ້າ● ...